ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นางสาวกษมาพูลปาน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  นายณัฐพงษ์ บุราญรมย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายท่องเที่ยวการเกษตร สวนยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยในงานมีการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆ พร้อมมีการมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้มีการนำพันธุ์ไม้ผลและผักต่างๆ  อาทิ ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ มะนาวพันธุ์สุข ประเสริฐ พริกขี้หนู และมะเขือเปราะคางกบ จำนวน 120 ต้น สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธี

ความคิดเห็น