ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธ์ไม้ให้กับเกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐศิษฏ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้บริการเกษตรกรเพื่อขอรับปัจจัยการผลิต พันธุ์พืชผักสวนครัว ไม้ผล ขนุน มะม่วง ลำไย มะนาว เป็นจำนวน 20 ต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น