ศสพ.ระยอง ประชุมเกษตรกรขยายผลในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี

             วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเกษตรกรขยายผลในโครงการศูนย์บริการฯ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี(พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง)ในการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมดาวเรือง  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง


ความคิดเห็น