ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง


         วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำสัปดาห์ ณ ห้องรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานพร้อมแจ้งปัญหาและอุปสรรคในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อร่วมว่างแผนแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมว่างแผนการทำงานในสัปดาห์ถัดไป ณ ห้องรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองความคิดเห็น