ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

         วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายอภิชาติ ภารมงคล นายศรันยู  นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ นำโดย นายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชนในตำบลหนองกอมเกาะ จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
ความคิดเห็น