ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี


             วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  นำโดย นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรภิรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและแปลงเกษตรสมัยใหม่(ทุเรียน) เพื่อศึกษาการวางแผนระบบการจัดการน้ำแบบอัตโนมัติในไม้ผล (ทุเรียน) ณ ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง

ความคิดเห็น