ศสพ.ระยอง เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดสู่การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดเกษตรกรและเชื่อมโยงตลาดศักยภาพ กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม นายหะพันธ์  พลับพลาชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมแลพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต  ขัติทะเสมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดสู่การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดเกษตรกรและเชื่อมโยงตลาดศักยภาพ กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่เเละลำปาง โดยได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์เส้นทางความสำเร็จการบริหารจัดการในภาคธุรกิจ ที่มีความหลากหลาย แนวคิดและการดำเนินงานโดยใช้หลัก “ตลาดนำการผลิต”จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านแคว จ.เชียงใหม่ โดยยึดความต้องการของท้องตลาดนำการผลิต เน้นกลุ่มตลาดที่หลากหลากทั้งค้าปลีก online ส่งออก และรับผลิตเป็น OEM แบ่งกลุ่มสินค้าตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น Premium หรือแบบธรรมดา เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและกระจายความเสี่ยงให้แก่กลุ่ม ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเช่น ระบบบัญชี บันทึกการเข้าออกงานด้วยระบบสแกนนิ้ว 
     
      เรื่องการจัดส่งสินค้าเกษตรโดย บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด การจัดการขนส่งสินค้าเกษตรจะต้องให้ความสำคัญเรื่องการรักษาอุณหภูมิในการขนส่ง ระยะเวลาที่จะไปถึงยังจุดหมายปลายทางและการคัดแยกตามประเภทผลิตผลที่สามารถบรรทุกในอุณภูมิที่ใกล้เคียงกันได้ และสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่ง การสอบย้อนกลับได้ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้ยังคงอยู่ไม่สูญเสียไประหว่างการขนส่ง 

     เรื่องการชุมชนสู่ content online และการจัดการธุรกิจเกษตรในฟาร์ม โดย เกษตรกร Smart Farmer I love flower farm เริ่มจากการมองหาจุดบอดและหาโอกาสของฟาร์ม ขยายกลุ่มเป้าหมายจะเดิมมีเพียงการส่งขายผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นกลุ่มงาน event เช่น organizer และ wedding planner ทำให้ได้รับยอดสั่งจองดอกไม้ข้ามปี  โดยการวางแผนการปลูกดอกไม้ล้อไปตามเทรนด์โลกในแต่ละปี มองให้เห็นเป็นงานศิลปะสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ฟาร์ม และยังสามารถขยายเป็นการเกษตรเชิงท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้ชุมชม แต่ต้องไม่ทิ้งอาชีพเดิมคืออาชีพการเกษตรกร 

   การบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดย ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง การจัดการองค์กรโดยตั้งคณะกรรมในการบริหาร โดยเน้นที่การรักษามาตรฐานสินค้า และจะต้องเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และช่วยเหลือเกษตรกรให้มีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตโดยไม่โดนเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

ความคิดเห็น