ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

    วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายอภิชาติ ภารมงคล นายศรันยู  นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระวิทยาเขตบางพระ นำโดย นายชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ คณบดีคระมนุษยศาสตร์ พร้อมนักศึกษา จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง

ความคิดเห็น