ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธ์ไม้ให้กับเกษตรกร


 

    วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้บริการเกษตรกรเพื่อขอรับปัจจัยการผลิต พันธุ์พืชผักสวนครัว ไม้ผล ขนุน มะม่วง ลำไย มะนาว เป็นจำนวน 10 ต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองความคิดเห็น