ศสพ.รย เป็นผู้แทน องคมนตรีมอบน้ำมันพืช

 

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นผู้แทนองคมนตรีในการมอบน้ำมันพืชเพื่อให้ทางโรงเรียนใช้ประกอบอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 10 และ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 13 เนื่องในโอกาส พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยองความคิดเห็น