ศสพ.รย. ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร การผลิตเห็ด

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตรการผลิตเห็ด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ มีความมั่นคงยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง

ความคิดเห็น