ศสพ.ระยอง สนับสนุนพืชให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธ์

    วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนกล้าทองอุไร จำนวน 50 ต้น ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อปลูกในโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดจัดโครงการขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ สระน้ำสาธารณะหมอฮิ หมู่ฮิ หมู่ที่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 


ความคิดเห็น