ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13

 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13 เพื่อนำไปจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก ประจำปี พ.ศ.2565 ทางศสพ.ระยอง ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ทั้งสิ้นจำนวน 60 ต้น ประกอบด้วย ชะมวง 15 ต้น  มะตูมแขก 15 ต้น กาแฟ 15 ต้น และกาแฟ 15 ต้น 


ความคิดเห็น