ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตร อัจฉริยะ (HandySense)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของร่างขอบเขตงาน (TOR) ผ่านระบบการประชุม Zoom Application เพื่อเตรียมการจัดซื้อชุดสาธิตโรงเรือนอัจฉริยะเคลื่อนที่
ความคิดเห็น