ศสพ.ระยอง ร่วมต้อนรับ นายวัลลภ จันทร์งาม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน  2565  เจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นำโดยางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับ นายวัลลภ จันทร์งาม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  โดยในช่วงเวลา 8.10 น. นายวัลลภ จันทร์งาม ได้มอบนโยบายการดำเนินงานภายในศูนย์ฯเพื่อให้มีประสิทธิภาพ  หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าสักการะพระพุทธรูปและศาลพระภูมิ เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงานต่อไป


ความคิดเห็น