ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

    วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 2 ราย คือ นางเบญจภัทร์ เดชดี และนายลมัย สนวัตร เพื่อจัดทำแบบสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรขยายผล “ไข่ขาว” ภายใต้โครงศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระรานชดำริ จังหวัดระยอง ในการขยายจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดการเป็นเกษตรกรต้นแบบ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ความคิดเห็น