ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ โรงเรียนสิงห์สมุทรจังหวัดชลบุรี

 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ โรงเรียนสิงห์สมุทร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน โดยใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพิ่มความหลากหลายของพืชให้กับแปลงเกษตร และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน ทางศสพ.ระยอง ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ทั้งสิ้นจำนวน 81 ต้น ประกอบด้วย ชะมวง 5 ต้น ชะอม 20 ต้น โกโก้ 10 ต้น พริกตุ้มจำนวน 8 ต้น ทองอุไร 2 ต้น ฝรั่ง 5 ต้น มะนาว 5 ต้น มะม่วงหิมพานต์ 10 ต้น มะตูมแขก 10 ต้น ตะลิงปริง 3 ต้น และรวงผึ้ง 3 ต้น 


ความคิดเห็น