ศสพ. ระยอง ประชุมวางแผนดำเนินงานจัดนิทรรศการในงาน “จุดเทียนชัย เรือไฟอ่างดอกกราย” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 1-7 ธ.ค. 2565

        วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ประเด็นสำคัญการประชุมว่าด้วยการจัดนิทรรศการในงาน  จุดเทียนชัย เรือไฟอ่างดอกกรายเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 1-7 ธ.ค. 2565 และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ความคิดเห็น