ศสพ. ระยอง สนับสนุนพันธุ์พืชและวัสดุทางการเกษตร ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) แก่หน่วยนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล สมุนไพร และวัสดุทางการเกษตรให้แก่หน่วยนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart  farmer) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานทหารในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ของมูลนิธิชัยพัฒนาในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ความคิดเห็น