ศสพ.ระยอง สนับสนุนกล้าฟ้าทะลายให้ อกม. อ.แกลง จ.ระยอง

 วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม  2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส่งมอบฟ้าทะลายโจรให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 735 ต้นเพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 147 ราย ปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่ต่อไป  
ความคิดเห็น