ศสพ.ระยอง สนับสนุนกล้าฟ้าทะลายให้ อกม. อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

 วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม  2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส่งมอบฟ้าทะลายโจรให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 145 ต้น เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 29 ราย ปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่ต่อไป  


ความคิดเห็น