ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธ์ไม้ให้กับเกษตรกร

 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้บริการเกษตรกรเพื่อขอรับปัจจัยการผลิต พันธุ์พืชต่างๆ ต้นเงาะ ต้นขนุน ต้นโกโก้ เป็นจำนวน 17 ต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองความคิดเห็น