ศสพ.ระยอง ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

 วันที่ 18-19  สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และนายชัยพร อิมผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตปฏิบัติการ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ของแต่ละจังหวัดภายในเขตสรุปผลและถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นเวทีเชื่อมโยงโครงการนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตร ผลงานวิจัย งานวิชาการภายในกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานทางวิชาการในพื้นที่  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ ห้องรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
ความคิดเห็น