ศสพ.ระยอง สนับสนุนปัจจัยการผลิต

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และนายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง รับมอบโดย นางสาวสมหมาย พลมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้่าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ( Agri-Map ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต 7 รายการ รายการละ 30 ต้น รวมทั้งสิ้น 210 ต้น ประกอบด้วย พริกไทย ดีปลี มะนาว ฝรั่ง มะละกอ กล้วย มะกรูด

ความคิดเห็น