ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมเกษตรจังหวัดเเละหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Video Conference และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  โดยมีนายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ความปกติใหม่ (New Normal) ปีงบประมาณ 2564

ความคิดเห็น