ศสพ.ระยอง สนับสนุนกล้าฟ้าทะลายโจรให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง

 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรจำนวน 200 ต้น ให้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน นำไปใช้เป็นยาสมุนไพรประจำบ้าน เป็นทางเลือกในการป้องกันรักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ความคิดเห็น