ศสพ.ระยอง สนับสนุนกล้าฟ้าทะลายโจรมห้แก่ตัวเเทนกลุ่มเกษตรกร อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม  2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส่งมอบกล้าฟ้าทะลายโจรให้ ตัวเเทนกลุ่มเกษตรกร อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 100 ต้น เพื่อจัดทำแปลงแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจร และขยายให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 


ความคิดเห็น