ศสพ.ระยอง สนับสนุนกล้าฟ้าทะลายให้ อกม. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม  2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส่งมอบฟ้าทะลายโจรให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 170 ต้นเพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 34 ราย ปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่ต่อไป  

ความคิดเห็น