ศสพ.ระยอง สนับสนุนกล้าฟ้าทะลายให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส่งมอบฟ้าทะลายโจรให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,000 ต้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่ต่อไป 
ความคิดเห็น