ศสพ. ระยอง ออกติดตามและให้คำแนะนำการเลี้ยงจิ้งหรีดแก่เกษตรกรในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

     

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาว กษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกเยี่ยมบ้านเกษตรกรเพื่อติดตามและการให้คำแนะนำการเลี้ยงจิ้งหรีด แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ต่อไป


ความคิดเห็น