ศสพ.ระยอง สนับสนุนกล้าฟ้าทะลายให้ อกม. อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

     วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส่งมอบฟ้าทะลายโจรให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 325 ต้น เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 65 ราย ปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่ต่อไป  


ความคิดเห็น