ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบ้านดอน จังหวัดระยอง

    วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนวัดบ้านดอน ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โรงเรียนวัดบ้านดอนได้จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจำนวน 82 คน ครู 6 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองความคิดเห็น