ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ส.ป.ก. จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ นายศรันยู นัดสูงวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ส.ป.ก. จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ด้านไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 10 ราย                  ภาพ/ข่าว นายศรันยู นัดสูงวงศ์

ความคิดเห็น