ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเลี้ยงกุ้งฝอยและหอยขมแก่เกษตรกร ณ อบต.บางบุตร อ.บ้านค่าย

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร บรรยายเรื่องการเลี้ยงกุ้งฝอยและหอยขม ให้เกษตรกรจำนวน 30 ราย ณ อบต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
ภาพ/ข่าว อภิชาติ ภารมงคล

ความคิดเห็น