ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มกองทุนหมู่บ้านวังกะโล่ จ.นครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มกองทุนหมู่บ้านวังกะโล่ จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ด้านไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 50 ราย

                                                    ภาพ/ข่าว นายศรันยู นัดสูงวงศ์


ความคิดเห็น