ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่ อ.บ้านค่าย เพื่อเยี่ยมบ้านเกษตรกร โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ในอำเภอเมือง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อทำแบบสำรวจเกษตรกรที่ผ่านการอบรม หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมในการทำการเกษตร ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมี 1 ถุง ดินชีวภาพ 3 กระสอบ กระถางพลาสติก 8 ใบ และถุงปลูก 1 มัด ให้กับเกษตรกร และพูดคุยเรื่องการทำการเกษตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ ให้แก่เกษตรกรเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับการดำรงชีวิตต่อไป

ความคิดเห็น