ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (FIELD DAY) รวม 3 อำเภอ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2566 ณ  ศพก.อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี โดยเป็นการจัดรวม 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ศรีราชา อ.บางละมุง และอ.เกาะสีชัง กลุ่มเป้าหมาย 90 ราย  ภายในงานได้มีการให้บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ ได้แก่ ฝรั่ง มะนาว หม่อน และมะเขือ รวม 150 ต้น โดยเกษตรกรสามารถนำไปปลูกบริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป

ความคิดเห็น