ศสพ.ระยอง ร่วมพูดคุยหารือการจัดทำเอกสารถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพูดคุยหารือการจัดทำเอกสารถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยรายงานที่ได้ส่งให้ศูนย์บริการฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2566 นั้น ทางสำนักงาน กปร. ได้ตรวจทาน เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 


ความคิดเห็น