ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตร ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ครั้งที่ 1

 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2566  นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวรัชชา นันตา นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตร ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) เพื่อแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนแปลงต้นแบบ การปลูก การดูแล และป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน รวมถึงสอบถามความต้องการในการจัดทำแปลงต้นแบบ โดยได้พูดคุยเรื่องการทำการเกษตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับการเป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

ความคิดเห็น