ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (FIELD DAY) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Fieldday) ปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง โดยมีนางสาวอภิญญา วงศ์ษา ปลัดอำเภอ​ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้มีการให้บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ ได้แก่ โกโก้ ผักหวานบ้าน แค มะละกอ ชะอม รวม 100 ต้น โดยเกษตรกรสามารถนำไปปลูกบริโภคลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป 


ความคิดเห็น