ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์ไม้และผักสวนครัวแก่เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อนำไปปลูกเพื่อบริโภคและขยายพันธุ์

วันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวรัชชา นันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นพันธุ์ไม้และผักสวนครัว ประกอบด้วย ต้นมะนาว จำนวน 2 ต้น ต้นชะมวง จำนวน 5 ต้น ต้นขี้เหล็ก จำนวน 3 ต้น ตันมะกรูด จำนวน 5 ต้น ต้นผักหวานบ้าน จำนวน 5 ต้น รวม 20 ต้น แก่เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อนำไปปลูกเพื่อบริโภคและขยายพันธุ์ต่อไป

ความคิดเห็น