ศสพ. ระยอง สนับสนุนพันธุ์พืชและวัสดุทางการเกษตร ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) แก่มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์สมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุทางการเกษตร ให้แก่มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart  farmer)      เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานทหารในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ของมูลนิธิชัยพัฒนาใน          พระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

ความคิดเห็น