ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่ กษจ.ระยอง

   วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ  มอบพันธุ์ไม้ ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ต้นพันธุ์กระชายขาว ต้นผักเหลียง ต้นขนุน ต้นฝรั่ง ให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวนต้นพันธุ์ไม้ 1,480 ต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองความคิดเห็น