ศสพ. ระยองมอบฟ้าทะลายโจรให้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง

วันที่ 3 กันยายน  2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มอบฟ้าทะลายโจรให้ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง จำนวน 120 ต้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ต่อไป

ความคิดเห็น