ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมหารือโครงการการผลิตต้นฟ้าทะลายโจรและโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นายหะพันธ์  พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายชัยพร อินผดุง และนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อชี้เเจงรายละเอียดโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยผ่ายระบบการประชุมทางไกลผ่าน Application Zoom โดยมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานการประชุม ในการประชุมฯได้วางแผนการผลิตและการขนส่งพืชให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้สนับสนุนเกษตรกรได้ทันต่อความต้องการในพื้นที่ 
โดยศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตรเกษตร จังหวัดระยอง รับผิดชอบการผลิตพืชเพื่อสนับสนุนให้เเก่เกษตรกรภายในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งหมด 8 อำเภอความคิดเห็น