ศสพ.ระยองเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล​ SMART PR"

ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวรัชชา นันตา และนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล​ SMART PR" เพื่อสร้างนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ร่วมเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโดยสำนักงาน​ กปร.​ ในนามคณะทำงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขาฯ ให้มีความรู้ ความสามารถเสริมสร้างทักษะด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนแนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากนางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้
ความคิดเห็น