ศสพ.ระยอง ประชุมวางแผนงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันศุกรืที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ประเด็นสำคัญการประชุมเพื่อให้แต่ละกลุ่มงานแจ้งมอบหมายงาน และชี้แจ้งงบประมาณที่ได้รับ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2567 แผนการดำเนินงานที่วางไว้สำหรับเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาม 2566 วางแผนเตรียมจัดงานวันพ่อประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2566 และการจัดซื้อวัสดุการเกษตรของเเต่ละกลุ่มงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ความคิดเห็น