ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้เพื่อจัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม" อำเภอเมืองระยอง

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์ไม้จำนวน 120ต้น ประกอบด้วย กะเพรา 10 ต้น มะกรูด 20 ต้น มะนาว 20 ต้น ฝรั่ง 10 ต้น กระชาย 10 ต้น ว่านหางจระเข้ 10 ต้น ผักหวานบ้าน 10 ต้น ผักเหลียง 10 ต้น ชะอม 10 ต้น และแคบ้าน 10 ต้น แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม" อำเภอเมืองระยอง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 72 พรรษา
ความคิดเห็น