ศสพ.ระยอง ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชมและพบปะเกษตรกร

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชมและพบปะเกษตรกร พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ณ อาคารฝึกอบรม ศุนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยองเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ และนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ฯ แก่นายกรัฐมนตรี
ความคิดเห็น