ศสพ.ระยอง ร่วมใจ 5ส.

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 ชาวศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นำโดย นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ร่วมใจจัดระเบียบ ทำความสะอาดภายในศูนย์ฯ โดยแบ่งเป็น 3 งานด้วยกัน งานที่ 1 ตัดแต่งต้นไม้บริเวณใกล้สายไฟฟ้า เนื่องด้วยช่วงหลายวันที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากพายุ ทำให้กิ่งไม้หักทับสายไฟฟ้าขาด ทำให้ไฟฟ้าดับ เเละอาจเกิดอันตรายกับผู้สัญจรได้

                             

งาน 2 จัดระเบียบห้องพัสดุ โดยเเยกจัดให้เป็นหมวดหมู่ จัดเป็นสัดส่วนให้ชัดเจนเเละงานต่อการใช้งาน
    งานที่ 3 ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณสระเก็บน้ำ


ความคิดเห็น